PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENVICONΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICONA.T.E.E.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 4147001000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ENVICONΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICONA.T.E.E.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε ΈκτακτηΓενική Συνέλευση την  23 Οκτωβρίου  2019,ημέρα Τετάρτηώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 106 , ΤΚ 15126,στον Δήμο Αμαρουσίου , για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2.Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας.
3.Μείωση μετοχικού κεφαλαίουμεσκοπό τηνεπιστροφή μετρητών στουςμετόχους.
4.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική ΈκτακτηΓενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00π.μ., στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο μέτοχος να εξουσιοδοτήσει νόμιμα τον αντιπρόσωπό του και τη σχετική εξουσιοδότηση να καταθέσει στην εταιρεία πέντε(5) ημέρες πριντη Γενική συνέλευση.

 

Μαρούσι 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γ.ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ