(PDF)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON A.T.E.E.»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 4147001000


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON A.T.E.E.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 106, ΤΚ 15126, στον Δήμο Αμαρουσίου, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου
2. Αλλαγή εκπροσώπησης της εταιρείας, η οποία θα δεσμεύεται δια μόνης υπογραφής του Δημητρίου Δαγρέ, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4 Αυγούστου 2020, ώρα 10:00π.μ., στον ίδιο χώρο.
Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο μέτοχος να εξουσιοδοτήσει νόμιμα τον αντιπρόσωπό του και τη σχετική εξουσιοδότηση να καταθέσει στην εταιρεία πέντε(5) ημέρες πριν τη Γενική συνέλευση.


Μαρούσι 11 Ιουνίου 2020